Primární úpis akcií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce „Primární úpis akcií“ pojednává o specificích procesu emitování akcií na českém kapitálovém trhu. Práce obsahuje teoretický vstup do problematiky emisních obchodů, popis procedury emitování akcií v českém prostředí a její výhody či nevýhody.
This bachelor thesis: “Initial private offering” deals with specific conditions of making a public offering at Czech securities market. The thesis contains the summary of theoretical concepts regarding issues of securities, description of the issue and offering procedure in the circumstances of the Czech republic and its advantages or disadvantages.
Description
Citation
ZOBAL, R. Primární úpis akcií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO