Návrh energetických systémů využívajících vodík jako palivo

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem diplomové práce je shromáždit poznatky v oblasti výroby a využití vodíku. V této práci je část věnovaná srovnáním doposud existujících procesů výroby vodíku, kde převážnou většinu zaplňují fosilní paliva. Další část je věnována podkladů k nové studii založené na několika vybraných patentech a pokusu o provedení experimentu slibujícího novou metodu rozkladu vody. Na základě dostupných dat bude provedena energetická bilance a navrženy energetické systémy využívající vodík jako palivo. Závěrem jsou zhodnoceny budoucí možnosti v oblasti vodíkové energetiky.
The subject of diploma thesis is to gather knowledge in the production and use of hydrogen. This work is devoted to a comparison of the previously existing processes for producing hydrogen, where the vast majority is filled of fossil fuel. Another section is devoted to new materials for the study based on a number of selected patents and the experiment promising new method for decomposition of water. Based on available data will be carried out energy balance and consequently will be drafted energy system using hydrogen as fuel. In conclusion will be future possibilities evaluated in the field of hydrogen energy.
Description
Citation
SLOVÁČEK, A. Návrh energetických systémů využívajících vodík jako palivo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Procesní inženýrství
Comittee
Ing. Pavel Seichter, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Odstrčil, CSc. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Hajný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO