Návrh financování výstavby nízkoenergetického domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem optimální varianty financování výstavby nízkoenergetického domu. V úvodní části je popsána charakteristika dvou produktů určených k financování bydlení, a to hypotečního úvěru a stavebního spoření. Další část je věnována charakteristice a zásadám výstavby nízkoenergetického domu, na což navazuje srovnání nízkoenergetického a méně úsporného domu. Závěrečná část je zaměřena na výběr vhodné varianty ze srovnávaných finančních produktů.
This thesis describes the design of optimal options for financing the construction og a low energy house. In the introductory section describes the characteristics of the two products designed to finance housing, mortgage loan and building savings. Another section is devoted to the characteristics and principles of construction of a low energy house, which is related to low energy and less than saving the house. The final section focuses on the selection of a suitable vision of the comparable financial products.
Description
Citation
HORÁK, J. Návrh financování výstavby nízkoenergetického domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Vaculík, CSc. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-07
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO