Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce pojednává o problematice souhrnného hodnocení současné ekonomické situace ve vybrané akciové společnosti, především zapomocí statistických metod. Cílem bude analyzování dat, jejich jednotlivá porovnání, vyvození závěrů a návrhů na zlepšení. Ze znalostí historických dat a prognózy předpokladů pro budoucnost získá firma konkrétnější představu o svém vývoji a dalším směřování.
The master’s thesis deals with the aggregate reviews of the economic situation of one joint-stock company, primarily using statistical methods. The goal will be to analyse the data by these means, to compare them, to make the conclusions and suggestions for improvement. From the knowledge of historical data and forecasting preconditions for the future the company will gain clearer image about its development and future directions.
Description
Citation
POLÁČEK, L. Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-08
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO