Studie průběhu zakázky firmou se zaměřením na expedici

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce monitoruje průběh zakázky firmou Böhler Uddeholm CZ s.r.o. v prodejním oddělení a v oddělení nákupu a logistiky. Cílem práce je analýza současného stavu a návrh na zlepšení průběhu zakázky a expedice. V teoretické části se práce zaměřuje na informační technologie, cyklus objednávky a její zpracování. V praktické části je představena analyzovaná společnost, popsán průběh zakázky firmou a poté jsou formulovány návrhy, které by měly přispět k efektivnějšímu průběhu zakázky.
Thesis monitors processing of orders in the Böhler Uddeholm CZ s.r.o. company in the sales department and the department of sales and logistic. The aim of the work is to analyze current situation and to propose better and innovative ways of how to improve the procedure of order processing and shipping. Theoretical part will look at information technology and the cycle of order processing. Practical part will introduce the analyzed company, will describe order processing and at the and I will propose suggestions that could ease, improve and quicken order processing itself.
Description
Citation
INDRÁKOVÁ, A. Studie průběhu zakázky firmou se zaměřením na expedici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Kába, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-07
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO