Effect of Ultrasonication Dispersion Technique on Sintering Properties of CNT Reinforced Al-Zn-Mg-Cu Powder

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-01-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Polish Academy of Sciences
Altmetrics
Abstract
CNT has been researched significantly due to its properties especially mechanical and conductivity properties. Due to strong affinity between particles, dispersion has been remained a problem for its applications. Ultrasonication technique was used to disperse CNT on aluminum powder. Ultrasonication has successfully dispersed CNT on aluminum powder in ethanol. Low energy ball milling for 1h under argon gas with 5: 1 ball to powder ratio was used to optimize dispersion of CNT on aluminum. CNT concentration in this research is ranged from 0.1 up to 3wt%. Premix Al-5.5Zn-2.5Mg-0.5Cu powder was used as matrix for this research. Sintering at 580 degrees C for 1h under argon gas was carried to produce high density materials. Pores are still remained on material and it is possibility that pores were caused by agglomeration of CNT. Dispersion high content of CNT is still remained obstacle on this research. Aluminum carbide, Al4C3 is recognized as a ` bridge between aluminum and CNT for stress transfer was investigated in this research. Raman Spectroscopy, XRD and SEM-EDS were carried out to characterize materials.
CNT byla významně zkoumána díky svým vlastnostem, zejména mechanickým a vodivostním vlastnostem. CNT byla významně zkoumána díky svým vlastnostem, zejména mechanickým a vodivostním vlastnostem. Vzhledem k silné afinitě mezi částicemi zůstává dispergace problémem pro jeho aplikace. Ultrazvuková technika byla použita k disperzi CNT v prášku hliníku. Ultrazvuk úspěšně rozptýlil CNT v hliníkovém prášku v ethanolu. K optimalizaci disperze CNT v hliníku bylo použito mletí nízkoenergetického míče po dobu 1 hodiny pod argonovým plynem s poměrem 5: 1 k míse k prášku. Koncentrace CNT v tomto výzkumu se pohybuje v rozmezí od 0,1 do 3% hmotnostních. Jako matrice pro tento výzkum byl použit práškový premix Al-5,5Zn-2,5Mg-0,5Cu. Sintrování při 580 ° C po dobu 1 hodiny pod argonovým plynem bylo provedeno za účelem výroby materiálů s vysokou hustotou. Póry jsou stále na materiálu a je možné, že póry byly způsobeny aglomerací CNT. Disperze vysoký obsah CNT stále zůstává překážkou tohoto výzkumu. V tomto výzkumu byl zkoumán karbid hliníku, Al4C3 je považován za "most mezi hliníkem a CNT pro přenos napětí. Ramanová spektroskopie, XRD a SEM-EDS byly provedeny za účelem charakterizace materiálů.
Description
Citation
ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS. 2017, vol. 62, issue 2, p. 1131-1135.
http://www.degruyter.com/view/j/amm.2017.62.issue-2/amm-2017-0165/amm-2017-0165.xml?format=INT
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Citace PRO