Možnosti reklamy firmy na veletrzích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na propagaci firmy EXCON, a.s. na veletrzích. Obsahuje informace o analyzované firmě, o všeobecné reklamě a reklamách na veletrzích. Způsoby a ukázky propagace na veletrhu, možnosti jak expozici připravit a realizovat, aby splnila všechny požadované cíle. Především jde o navržení optimální skladby reklamy na veletrzích.
The bachelor's thesis is focused on promotion EXCON copmany, Ins. at the trade fairs. It contains information about the company being analyzed, the general advertising and advertising at trade fairs. Methods and examples of promotion at the trade fair, ways to prepare and implement the exhibition to meet all the required targets. Above all this bachelor's thesis is focused on proposition of the optimal structure of advent at the trade fairs.
Description
Citation
BUDÍNSKÁ, L. Možnosti reklamy firmy na veletrzích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Martina Sochorcová (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO