Hodnocení obrobitelnosti slitin hliníku - kriteria hodnocení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá obrobitelností slitin hliníku. Jsou zde popsány problémy, které vznikají při obrábění hliníkových slitin, vliv chemického složení na obrobitelnost. Následující část vyhodnocuje obrobitelnost hliníkových slitin a kriteria pro její hodnocení. V poslední části jsou uvedeny řezné podmínky a řezný nástroj pro hliníkové slitiny.
This bachelor project is directed on aluminum alloys machinability. There are described problemes which originate during aluminum alloys cutting, further influence of chemical composition on machinability. The following part daels with evaluation of aluminum alloys machinability and criteria for its appreciation. In the last part there are introduced the cutting conditions, and cutting tools for aluminum alloys.
Description
Citation
BAMBULA, M. Hodnocení obrobitelnosti slitin hliníku - kriteria hodnocení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Jan Řehoř, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO