Model dynamického tepelného chování konstrukčních detailů

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-11-06
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IBPSA-CZ, ČVUT
Abstract
Podstatou příspěvku je prezentace nového výpočetního modelu určeného pro dynamickou simulaci přenosu tepla v konstrukčních detailech stavebních konstrukcí. Vlastní výpočetní model je založen na numerickém řešení dvourozměrného nestacionárního vedení tepla metodou kont-rolních objemů s využitím obecných okrajových podmínek. Příspěvek obsahuje popis modelu, úlohy ověřující jeho správ-nost, a také úlohy prezentující využití modelu aplikovaného na konkrétní stavebně-konstrukční detail. Z úloh k využití mo-delu je prezentován výpočet lineárního činitele tepelných mostů a analýza vlivu volby počáteční podmínek na časovou ná-ročnost simulace nestacionárního sdílení tepla.
The subject matter of the contribution is a presentation of a new calculation model designed for a dynamic simulation of heat transfer in building structure details. The actual calculation model is based on a numerical solution to 2D transient heat transfer by a method of finite volumes using general boundary conditions. The contribution includes a description of the model, tasks verifying its accuracy, and also tasks presenting the use of the model applied to a particular building structure detail. There is presented a linear thermal transmittance calculation and an analysis of a choice of initial conditions influence on a temporal demand of transient heat transfer simulation.
Description
Citation
Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA-CZ. 2008, p. 133-137.
http://tzb.fsv.cvut.cz/ibpsa/konf2008/sbtp08/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Accepted version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
DOI
Citace PRO