Thermal Bonds of Buildings Structures in Energy Conservation–A Case Study

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-04
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
From energy point of view, very actual topic in Czech Republic is redevelopment of concrete constructions in buildings. The article describes theoretical and experimental evaluation of chosen thermal joints of particular building built from reinforced concrete skeleton. The building stands in the central Europe in Brno. Problematic joints of reinforced concrete construction with filling construction were identified using thermo-graphic method. Consequently method of numerical simulation of steady state of heat transfer in 2D was used in software CalA. The aim was to evaluate linear coefficient of heat transfer and to identify critically low temperatures on internal surfaces and the energy losses of chosen details.
Sanace betonových konstrukcí budov z pohledu energetického je u budov starších 20-ti let aktuálním úkolem dneška. Příspěvek popisuje provedené teoretické a experimentální vyhodnocení vybraných tepelných vazeb konkrétní budovy postavené ze železobetonového skeletu MS-OB stojící v Brně. Problematická místa vazeb železobetonových konstrukcí na konstrukce výplňové byla identifikována termografickou metodou. Dále byla využita teoretická metoda numerické simulace časově ustáleného 2D sdílení tepla v softwaru CalA s cílem kvantifikovat lineární činitele prostupu tepla a identifikovat kriticky nízké teploty na vnitřních površích těchto vybraných detailů.
Description
Citation
AASRI Procedia. 2012, vol. 2012, issue 2, p. 14-19.
http://dx.doi.org/10.1016/j.aasri.2012.09.007
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Citace PRO