Simulation of Deposition the Corrosion Waste in a Water Distribution System

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-09
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
In water distribution systems can be found particles of rust and other mechanical contaminants. The particles are deposited in locations where the low velocity of water flow. Where a can cause the pitting corrosion. Is a concern in the systems made of galvanized steel pipes. The contribution deals with CFD (Computational Fluid Dynamics) simulations of water flow and particles deposition in water distribution system. CFD Simulations were compared with the corrosive deposits in real pipeline. Corrosion is a spontaneous process of destruction of metal material due to electrochemical reactions of metal with the aggressive surrounding. Electrochemical corrosion is caused by the thermodynamic instability of metal and therefore can not be completely suppress, it can only influence the speed of corrosion. The requirement is to keep metal properties during the whole its lifetime. Requested service lifetime the water pipe according to EN 806-2 is 50 years.
V rozvodech vody lze nalézt částice rzi a jiné mechanické nečistoty. Tyto částice se ukládájí v místech, kde jsou nízké rychlosti proudění vody. Tam mohou působit řadu let. Toto se týká vodovodních systémů z pozinkovaných ocelových trubek. Příspěvek se zabývá CFD (Computational Fluid Dynamics) simulací proudění vody a ukládání částic v systému rozvodu vody. CFD simulace byly porovnány s ložisky koroze v reálném potrubí. Koroze je spontánní proces destrukce kovových materiálů v důsledku elektrochemické reakce kovu s agresivním prostředí. Elektrochemické koroze je způsobena nestabilitou termodynamické kovu, a proto nemůže být zcela eliminována, lze jen ovlivnit rychlost koroze. Je požadováno aby kovové materiály potrubí uchovaly své vlastnosti po celou dobu jeho životnosti. Požadovaná životnost vodovodního potrubí v souladu s EN 806-2 je 50 let.
Description
Citation
EPJ Web of Conferences. 2013, vol. 45, p. 1-8.
http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20134501133
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 2.0 Generic
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Citace PRO