Verification of the Possibility of Solidification Product Made of Neutralization Sludge use in the Building Industry

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-16
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
This paper deals with hazardous waste solidification /stabilisation, specifically neutralization sludge that comes from active industrial sources and neutralization sludge that comes from old ecological sources. As solidification agents fluidized bed combustion ash, classic fly ash and ordinary Portland cement were used. According to the valid legislation and selected possible future use of solidification product a laboratory testing of proposed solidification /stabilisation recipes was performed. The results of leachability tests, unconfined compressive strength and ecotoxicological test showed that solidification product use as a technological and reclamation material on depots and setting pits is possible.
Příspěvek se zabývá solidifikací/stabilizací nebezpečného odpadu, konkrétně neutralizačních kalů, které pocházejí z aktivních průmyslových zdrojů a neutralizačních kalů pocházejících ze starých ekologických zátěží. Jako solidifikační činidla byl použit fluidní a klasický popílek a portlandský cement.V souladu s platnou legislativou a s vybraným budoucím využitím solidifikátu bylo provedeno laboratorní ověření navržených receptur. Výsledky výluhových testů, pevnsoti v tlaku prostím a zkoušky ekotixicity prokázaly možnost využití solidifikátu jako technologického a rekultivačníého materiálu.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2013, vol. 2013, issue 57, p. 1192-1197.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705813008837
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Citace PRO