Studie mobilního jeřábu pro manipulaci s plachetnicemi - traverza

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční řešení a výpočet zvedacího ústrojí pro speciální mobilní portálový jeřáb (manipulátor lodě). V práci je proveden pevnostní a funkční výpočet. Dále práce obsahuje výkresovou dokumentaci a model ve 3D.
This bachelor work includes construction analysis and calculating lifting mechanism of special mobile crane (travel lift). There is made solidity and functional calculating in this work. Work includes drawing documentation and 3D model.
Description
Citation
ŠABATA, M. Studie mobilního jeřábu pro manipulaci s plachetnicemi - traverza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO