Influence of Uplift Load on Torsional Restraint Provided to Steel Thin-Walled Purlins by Sandwich Panels

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-06-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
The sandwich panels have been widely used as members of roof and wall cladding. In addition to their primary function, they can provide lateral and torsional restraints to the supporting members and therefore contribute to their buckling resistance. The availability of the provided restraints is influenced by the direction of the load applied to the surfaces of the panels. For the uplift load, no torsional restraint is conservatively considered due to reduction of the contact area between the panels and the supporting metal members. Possible small rate of the torsional restraint should be verified by experimental investigation. The paper focuses on the experimental verification of the torsional restraint provided to steel purlins of thin-walled cold-formed cross-sections by adjacent sandwich panels. For the first series of tests a simple test set-up with no external load applied to the surface of the panel was utilized. The second series comprises tests of the torsional restraint provided to steel purlins by sandwich panels under uplift load. A complex test set-up taking into account the external load applied to the surfaces of the panels was used. The results of both test approaches are compared and the influence of the uplift load on the torsional restraint for the tested specimens is evaluated.
Sendvičové panely jsou široce využívány jako prvky střešního a stěnového opláštění. Tyto prvky mohou, kromě jejich primární funkce, poskytovat příčnou a rotační vazbu nosníkům, na kterých jsou uloženy, a tím přispět k jejich odolnosti vůči stabilitním problémům. Dostupnost příčného nebo rotačního podepření je ovlivněna orientací zatížení působícího na sendvičové panely. Pro vztlakové zatížení se rotační podepření konzervativně neuvažuje z důvodu redukce kontaktní plochy mezi panelem a nosníkem. Případná malá míra rotačního podepření má být ověřena experimentální analýzou. Článek se zaměřuje na experimentální ověření rotačního podepření ocelových tenkostěnných za studena tvarovaných vaznic sendvičovými panely. Pro první sérii zkoušek byla použita jednoduchá standardní zkušební sestava bez vnějšího zatížení na sendvičové panely. Druhá série zahrnovala zkoušky rotačního podepření ocelových vaznic s vlivem vztlakového zatížení. Výsledky obou sérií experimentů jsou porovnány a je vyhodnocen vliv vztlakového zatížení na velikost rotačního podepření zkoušených nosníků sendvičovými panely.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2017, issue 190, p. 35-42.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581732444X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO