Za úpadkem Evropy je euro.

No Thumbnail Available
Date
2017-08-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Tribun EU, s. r. o.
Abstract
Příspěvek se zabývá problematikou společné evropské měny. Analyzuje klady a zápory zavedení eura a hodnotí důsledky, které jeho používání způsobilo nejen co se týče fungování ekonomik jednotlivých států eurozóny, tak i ve vývoji celé Evropské unie.
The paper deals with the issue of the common European currency. It analyzes the pros and cons of the introduction of the euro and evaluates the consequences its use has made not only in terms of the functioning of the economies of individual euro area countries, but also in the development of the whole European Union.
Description
Citation
Európa v ohrození. 2017, p. 121-134.
https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/70093
Document type
Peer-reviewed
Document version
Accepted version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
DOI
Collections
Citace PRO