Risks in industrial management systems

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-12-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MM Science Jurnal
Altmetrics
Abstract
This paper focuses on the evaluation of the approach to risk management in management systems in technical industries. The underlying framework is the updated standard ISO 9001 which is compared to the requirements of specific standards for the automotive industry, the aviation industry, the railway industry and the chemical and processing industries that fall under major accident prevention (SEVESO). This article aims to compare the requirements of these management systems for individual areas from the perspective of systemic risk prevention.
Tento článek se zaměřuje na hodnocení přístupu k rizikům v systémech řízení v technických oborech. Základní rámec je založen na aktualizované normě ISO 9001, která je srovnána s požadavky konkrétních norem pro automobilový průmysl, letecký průmysl, železniční průmysl a chemický a zpracovatelský průmysl, které spadají pod prevenci závažných havárií (SEVESO). Tento článek si klade za cíl porovnat požadavky těchto systémů řízení pro jednotlivé oblasti z hlediska prevence systémových rizik.
Description
Citation
MM Science Journal. 2016, vol. 2016, issue 6, p. 1608-1612.
http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_2016195.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) MM Science Jurnal
Citace PRO