Štěstí – muška jenom zlatá!

Sborník příspěvků ze sympózia, konaného dne 8. června 2015 v aule prof. Braunera Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, sestavila PhDr. Petra Navrátilová.

Vydalo Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
© 2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

ISBN (Online): 978-80-214-5516-0
DOI: 10.13164/conf.smjz.2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Práce, cesta ke štěstí?
  (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2017) Šmajs, Josef
  Mapování složité krajiny interakce mezi přírodou a člověkem, která se nazývá práce a její podoba, vnímání a cíl, měnící se a vyvíjející se v dějinách, a to směrem, který autor neshledává ve všech aspektech úplně šťastným.
 • Item
  Pozitivní psychologie – věda o štěstí
  (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2017) Slezáčková, Alena
  Nový směr v psychologii, snažící se na základě poznatků a metod psychologického zkoumání zmapovat souvislosti fenoménu „štěstí“.
 • Item
  Šťastnější a méně šťastné cesty ke štěstí
  (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2017) Klapetek, Milan
  Hledání pocitu štěstí v procesu evoluce, kde by model bojovného shánčlivého predátora měl být nahrazen jinými vzorci, které mnohdy marně hledala a prosazovala filozofie a náboženství.