Thermal Resistance of Bonded Facade Joints

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-12-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina
Abstract
Mechanical joints are the most frequently used option in the construction of vented facades. However, bonded joints are becoming a viable and accessible alternative. This article deals with the issues connected with testing the most critical elements in the whole system – bonded joints – from the point of view of exposure to high temperatures. For these purposes, "Cetris" cement-bonded particleboard was selected for use as cladding material, and a substructure made from aluminium alloy was chosen. Five types of adhesive were selected in order to find the most suitable bonding material. During the testing procedures, the suitability of selected adhesives for the chosen combination of materials was tested, as was the assumption that the use of the most expensive sealant does not always provide the best results.
Při realizaci provětrávaných fasád se nejčastěji využívá mechanických spojů. Nicméně vhodnou a dostupnou alternativou se stávají spoje lepené. Článek se zabývá problematikou zkoušení rozhodujícího prvku celého systému - lepeného spoje - z hlediska vystavení vysokým teplotám. Pro tyto účely byla jako obkladový materiál zvolena cementotřísková deska "Cetris" a podkonstrukce ze slitiny hliníku. Pro nalezení nejvhodnějšího spojovacího materiálu bylo vybráno pět typů lepidel. Zkušebními postupy se ověřila jednak vhodnost vybraných lepidel pro zvolenou kombinaci materiálů, tak i předpoklad, že užití nejdražšího lepidla neposkytuje vždy nejlepší výsledky.
Description
Citation
ARSA - Proceedings in ARSA - Advanced Research in Scientific Areas. 2014, vol. 3, issue 1, p. 314-317.
http://arsa-conf.com/archive/?vid=1&aid=2&kid=60301-30
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
DOI
Citace PRO