Experimental assessment of the influence of multiple cyclic loading on the dynamic modulus of elasticity of concrete

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-05-24
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences – Web of Conferences
Altmetrics
Abstract
The goal of the experiment was to determine the influence that cyclic loading has on concrete dynamic modulus of elasticity and compressive strength. Each test specimen was subjected to cyclic loading with the loading force equivalent to one third of the expected compressive strength value similarly to the static modulus of elasticity test with the difference that the total number of loading cycles was 3000. The dynamic modulus of elasticity was determined on every specimen before and after loading by means of the ultrasonic pulse velocity test and resonance method. The result of the experiment is the degree to which the dynamic modulus of elasticity decreased after multiple cyclic loading. A decrease was observed in all specimens.
Cílem provedeného experimentu bylo stanovit vliv mnohonásobného zatěžování betonu na jeho dynamický modul pružnosti a pevnost v tlaku. Každé zkušební těleso bylo cyklicky zatěžováno do jedné třetiny očekávané pevnosti betonu v tlaku jako při zkoušce statického modulu pružnosti v tlaku s tím rozdílem, že celkový počet zatěžovacích cyklů byl 3000. Dynamický modul pružnosti byl stanoven na každém zkušebním tělese před a po zatěžování, přičemž bylo využito ultrazvukové impulzové a rezonanční metody. Výsledkem popisovaného experimentu je určení míry poklesu dynamického modulu pružnosti betonu po vícenásobném zatěžování, ke kterému u všech zkušebních těles došlo.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO