Freeze-thaw resistance of concrete with porous aggregate

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-06
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier Ltd.
Altmetrics
Abstract
This paper deals with the influence of periodic freezing on lightweight concrete characteristics. Sets of lightweight concrete prismatic specimens are cyclically frozen in range from +20C to -20C and non-destructively tested after every 25 cycles. Freeze-thaw resistance is determined from measurement of the frost-attacked and non-frost-attacked (referential) specimens. The referential specimens are air/water-cured. Non-destructive methods, especially ultrasonic impulse method and resonance method are used for determination of specimen's degradation. Experiments are finished with destructive test in order to determine the static modulus of elasticity.
Příspěvek se zabývá vlivem cyklického zmrazování na vlastnosti lehkého betonu. Sady vzorků ve tvaru hranolu jsou cyklicku zmrazovány v rozmezí +20C do -20C a nedestruktivně zkoušeny po každém 25tém cyklu. Mrazuvzdornost je určena z meření provedených na zmrazovaných a nezmrazovaných (referenčních) vzorcích. Referenční vzorky byly ošetřovány střídavě na vzduchu a ve vodě. Pro určení degradace vzorků byy použity dvě nedestruktivní metody - ultrazvuková a rezonanční. Experimenty jsou ukončeny destruktivními zkouškami za účelem určení statického modulu pružnosti betonu.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2010, vol. 2, issue 1, p. 521-529.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705810000573
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Citace PRO