Analysis of the influence of input data uncertainties on determining the reliability of reservoir storage capacity

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-10-06
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
De Gruyter Open
Altmetrics
Abstract
The paper contains a sensitivity analysis of the influence of uncertainties in input hydrological, morphological and operating data required for a proposal for active reservoir conservation storage capacity and its achieved values. By introducing uncertainties into the considered inputs of the water management analysis of a reservoir, the subsequent analysed reservoir storage capacity is also affected with uncertainties. The values of water outflows from the reservoir and the hydrological reliabilities are affected with uncertainties as well. A simulation model of reservoir behaviour has been compiled with this kind of calculation as stated below. The model allows evaluation of the solution results, taking uncertainties into consideration, in contributing to a reduction in the occurrence of failure or lack of water during reservoir operation in low-water and dry periods.
Práce se zabývá citlivostní analýzou vlivu nejistot ve vstupních hydrologických, morfologických a provozních datech, které jsou potřeba pro návrh zásobního objemu nádrže. Prvně jsou zavedeny nejistoty do vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže, následně je provedena analýza velikosti navrženého zásobního objemu a vlivu nejistot. Pro výpočty byl sestaven simulační model chování nádrže, který umožní vyhodnotit výsledky řešení a tím přispět k redukci nebezpečí vzniku poruchy, resp. nedostatku vody při provozu vodohospodářských nádrží v průběhu málovodných a suchých období.
Description
Citation
Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2015, vol. 63, issue 4, p. 287-294.
http://www.degruyter.com/view/j/johh.2015.63.issue-4/johh-2015-0036/johh-2015-0036.xml?format=INT
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO