Strengthening under Load: Experimental and Numerical Research

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-11-02
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOPSCIENCE
Altmetrics
Abstract
The paper presents experimental and numerical research of strengthening of columns under load using welded plates. Three sets of three columns each were tested. The results from the experiments and numerical simulations were compared.
Článek se zaměřuje na experimentální a numerický výzkum zesilování ocelových sloupů pod zatížením použitím ocelových plechů. Tři série po třech sloupech byly otestovány. Výsledky z experimentu a numerického modelování byly porovnány.
Description
Citation
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2015, vol. 96, issue 1, p. 1-10.
http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/96/1/012062
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO