Vodohospodářské řešení malé vodní nádrže Těšetice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce popisuje danou lokalitu kaskády Bohuňovský rybník a VN Těšetice. Dále je posouzena účinnost zásobního a ochranného funkčního prostoru a případný návrh přerozdělení velikostí uvažovaných objemů VN Těšetice. V rámci analýzy ochranné funkce kaskády Bohuňovský rybník a VN Těšetice jsou tabelárně zpracovány kóty zásobního prostoru tj. kóta pevného bezpečnostního přelivu VN Těšetice pro bezpečné převedení povodňové vlny. Výpočty jsou provedeny na aktuálních datech.
This Bachelor thesis describes the locality of “Bohuňov pond” and “Těšetice dam” cascade. Next the efficiency of storage and protective functional space is assessed as well as the possible draft of reallocation of the sizes of the “Těšetice dam” volumes considered is added. In the analysis of “Bohuňov pond” and “Těšetice dam” cascade protective function the dimensions of storage space are tabularly processed, i.e. dimensional solid safety deposit of Těšetice dam for safe flood wave conversion. The calculations are made on current data.
Description
Citation
ŽIAČEK, T. Vodohospodářské řešení malé vodní nádrže Těšetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO