Optimalizace procesu řízení nápravných a preventivních opatření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá optimalizací procesu řízení nápravných a preventivních opatření ve společnosti OTIS Escalators s.r.o., a to v souladu s kriteriálními normami ČSN EN ISO 9001:2000, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999. Na základě uvedených norem je popsán průběh analýzy procesu, ze které vyplývají patřičné kroky pro úspěšnou optimalizaci procesu.
This master’s thesis deals with the optimization of the process of corrective and preventive actions management in OTIS Escalators s.r.o. under ISO 9001:2000, ISO 14001:2005 and OHSAS 18001:1999 standards. Standards mentioned above are used to describe analyse of the process, which leads to several steps for successful optimization of the process.
Description
Citation
NOVÁK, P. Optimalizace procesu řízení nápravných a preventivních opatření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Ing. Jaroslav Vašek, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-05
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO