Studie hospodaření s vodou v objektu rodinného domu s využitím přírodních způsobů čištění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na hospodaření s vodou v objektu rodinného domu s využitím přírodních způsobů čištění. Práce je z části koncipována jako literární rešerše v oblasti čištění a znovu využití dešťových a odpadních vod z rodinného domu. Jsou zde rozebrány zdroje odpadních vod, jejich dělení, způsoby čištění a možnosti opětovného využití. U čištění odpadních vod je hlavní pozornost zaměřena na systém čištění pomocí kořenové čistírny. Druhou částí práce je studie komplexního řešení hospodaření s vodou v konkrétním objektu rodinného domu. Je zde zpracován výpočet množství odpadních vod z domácnosti při počtu 5 ekvivalentních obyvatel, návrh jejich čištění a akumulace a výpočet předpokládaného množství zachycených dešťových vod. Pro vyčištěné odpadní vody a pro vody dešťové je navržena společná akumulace a následné využití v domácnosti pro splachování a praní a na zahradě pro závlahu.
Bachelor thesis focuses on water management in the family house using natural treatment of waste water. Text partially deals with research in the area of treatment and reusing of rain and waste water in the case of a family house. Thesis concentrates on sources of waste water, their division and possibilities of reuse. When talking about waste water, main aim is to explain root waste water treatment. Second half of the text presents complex solution of water management in one particular family house. The actual amount of waste water is calculated for number of five equivalent residents, suggestion of its treatment, accumulation and enumeration of presumed amount of rain water captured. Shared storage is designed for both waste water treatment and rain water. This storage is subsequently used for flushing, washing and garden irrigation.
Description
Citation
KISZOVÁ, R. Studie hospodaření s vodou v objektu rodinného domu s využitím přírodních způsobů čištění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO