Řízení projektu výstavby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se věnuje problematice řízení projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami řízení projektu výstavby a jejich aplikace na konkrétním praktickém projektu
The bachelor thesis deals with the issue of construction project management and explains the basic concepts that concern this area. The aim of this work is to get acquiainted with the basic methods of project management and their aplication on concrete practical project.
Description
Citation
HAŠEK, J. Řízení projektu výstavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2017-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO