Katalog čerpadel pro tlakové stokové systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce popisuje současnou situaci a zásady v navrhování a provozování TSS (Tlakové stokové systémy) v souladu s českými a evropskými normativními předpisy, charakteristiku a přehled TSS v České republice a zahraničí. Rešerše dále obsahuje rozdělení kalových čerpadel, jejich technické požadavky, vlastnosti a detailní průzkum testování čerpadel. Katalog obsahuje téměr 50 čerpadel od 17 různých výrobců. Nakonec jsou zdůrazněny nabyté zkušenosti a možnosti dalšího řešení dané problematiky.
The thesis describes the actual situation and principles in designing low pressure sewer networks in accordance with czech and european standards, charasteristics and overview of low pressure sewer systems in the Czech republic and abroad. Next part includes the separation of sewage pumps, their technical requirements, properties and detailed exploration of pump testing. The catalogue contains almost 50 pumps from 17 different manufacturers. Finally, the experience gained and the possibilities of further solution of the given problems are emphatized.
Description
Citation
KLUČKA, T. Katalog čerpadel pro tlakové stokové systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO