Analýza zastřešení výrobní haly

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou zastřešení výrobní haly a návrhem jiných možných řešení. Model byl vytvořen podle poskytnuté projektové dokumentace a platných norem ČSN EN v programu Dlubal RFEM 5.06. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat konstrukci a vytvořit model podle projektové dokumentace a navrhnutí jiných variant, za účelem lepšího využití prostoru, proveditelnosti případně pořizovacích nákladů.
The bachelor thesis deals with a static analysis of a production hall roofing and suggests possible alternative solutions. The model has been created based on project documentation received and valid regulation ČSN EN in software Dlubal RFEM 5.06. The goal of the bachelor thesis is to analyse and create a model based on project documentation and suggest alternative options in order to increase the utilization of space, feasibility and to potentially lower the costs.
Description
Citation
JEDELSKÝ, M. Analýza zastřešení výrobní haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO