Návrh adaptačních opatření k eliminaci klimatického sucha

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem práce bylo navrhnout v zájmové lokalitě adaptační opatření, které by eliminovalo klimatické sucho. Dále byla v práci u navržených adaptačních opatření posouzena jejich účinnost a provedeno zhodnocení nad jejich navržením. Součástí a přínosem práce je rovněž informovat o problémech spojených s klimatickým suchem, nalezení jejich příčin a následných řešení.
The aim of the thesis was to propose adaptation measures in the locality to eliminate climate drought. Additionally, the work on the proposed adaptation measures has been assessed in terms of their effectiveness and evaluation of their design. The part and contribution of the work is also to inform about problems related to climatic drought, finding their causes and subsequent.
Description
Citation
ŠMAUS, P. Návrh adaptačních opatření k eliminaci klimatického sucha [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO