Alternativní řešení zastřešení bytového domu v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy zastřešení bytového domu v Brně. Tato práce zahrnuje technologické předpisy, návrh strojní sestavy, technickou zprávu zařízení staveniště, technickou zprávu, řešení dopravních vztahů, bezpečnost a ochranu zdraví, kontrolní a zkušební plány, položkové rozpočty a časové plány. Cílem práce je porovnat vybrané varianty z hlediska finančního a časového.
The subject of this bachelor thesis is a solution of technology stage of roofing for apartment building in Brno. The bachelor thesis includes technological regulations, proposal of mechanical assembly, engineering report of site equipment, engineering report, solution of transport relations, safety and health plan, control and test plans, budgets and time schedules. Purpose of this thesis is to compare selected variants in terms of money and time.
Description
Citation
VORÁČOVÁ, T. Alternativní řešení zastřešení bytového domu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO