Analýza stáří vody v tlakové stokové síti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá stářím vody v tlakových stokových sítích. Blíže se zaměřuji na 3 zásadní problémy, které jsou vysokým stářím vody způsobeny – korozi, plyny v potrubí, zhoršenou jakost vody. Dále se práce zaobírá výpočetními programy, díky kterým jsme schopni simulovat tlakovou stokovou síť a provést analýzu stáří vody v ní. Praktická část se zabývá konkrétním příkladem, a to dvěma úseky TSS v obci Podhradí nad Dyjí. Závěrem provádím vyhodnocení výsledků analýzy podle normy ČSN EN 1671.
This bachelor thesis deals with the analysis of water age in the low pressure sewer network. I focus more on three major issues caused by the age of water – corrosion, gases in the pipeline, deteriorated water quality. The thesis is also focused on computer programs, that are able to simulate the low pressure sewer network and analyze the age of water in it. The practical part of the thesis is focused on a particular example of low pressure sewer network that consists two sections in the town of Podhradí nad Dyjí. I evaluate the results according to the standarts CSN EN 1671.
Description
Citation
KOLKOVÁ, H. Analýza stáří vody v tlakové stokové síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO