Zaměření velodromu v Prostějově

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je geodetické zaměření skutečného stavu závodní dráhy velodromu v Prostějově, určení její délky a následné vytyčení specifických prvků. V úvodní části práce jsou informace o lokalitě, je zde uveden popis použitých metod měření. Následující část pojednává o samotném zaměření velodromu a ostatních důležitých prvků v prostoru dráhy. Technologií GNSS byly vybudovány pomocné měřické body. Podrobné body byly zaměřovány tachymetricky. Poslední část je věnována zpracování naměřených dat. Výsledkem je polohopisný plán velodromu v měřítku 1:250.
The main object of bachelor thesis is geodetic survey racetrack real status of the velodrome in Prostějov, determination of its length and as well as identification of specific elements. In the introductory part of the thesis there are information’s about location and the description of used measurement methods. Next parts deals with own surveying of the velodrome and with others important elements in the track area. GNSS technology was used for building the network of auxiliary measuring points. After that, with tachymetrically method the detailed points were measured. In the last part a processing of measured data is described. The result of this thesis is a planar plan in scale 1:250.
Description
Citation
ŘEZNÍČKOVÁ, D. Zaměření velodromu v Prostějově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie a kartografie
Comittee
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO