Vliv zainvestovanosti pozemků na jejich obchodovatelnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
TATO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POPISUJE POJMY A ZÁKONY SPOJENÉ SE STAVEBNÍMI POZEMKY A JEJICH OBCHODOVATELNOSTÍ. PRAKTICKÁ ČÁST JE ZAMĚŘENA NA TRH S NEMOVITOSTI, KTERÝ JE PODROBNĚ ANALYZOVÁN. POTÉ JSOU PROVEDENY TŘI SITUAČNÍ ANALÝZY V OKOLÍ MĚSTA PARDUBICE A JSOU NÁSLEDNĚ VYHODNOCENY.
THIS BACHELOR THESIS DESCRIBES THE CONCEPTS AND LAWS ASSOCIATED WITH BUILDING PLOTS AND THEIR TRADABILITY. THE PRACTICAL PART IS FOCUSED ON REAL ESTATE MARKET, WHICH IS ANALYZED IN DETAIL. THREE SITUATIONAL ANALYZES ARE THEN CARRIED OUT AROUND THE TOWN OF PARDUBICE AND ARE SUBSEQUENTLY EVALUATED.
Description
Citation
SKŘIVÁNEK, T. Vliv zainvestovanosti pozemků na jejich obchodovatelnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO