Vzduchotechnika v obchodním cetru

No Thumbnail Available
Date
Authors
Pospíšil, Tomáš
ORCID
Advisor
Rubinová, Olga
Referee
Uher, Pavel
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je členěna do tří částí: teoretická, výpočtová a projekční. V praktické části následující bakalářské práce řeším návrh vzduchotechniky obchodního centra, který zahrnuje hlavní obchodní prostor a příslušné místnosti. V teoretické části se zabývám akustikou ve vzduchotechnice. Zdroji hluku a možnostmi jejich útlumu.
The bachelor thesis is divided into three parts: theoretical, computational and projection. In the practical part of the bachelor's thesis I solve the design of the air-conditioning of the shopping center, which includes the main commercial space and the respective rooms. In the theoretical part I deal with acoustics in air-conditioning. Sources of noise and possibilities of their attenuati-on.
Description
Citation
POSPÍŠIL, T. Vzduchotechnika v obchodním cetru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO