Realizace stavebně technologické etapy - Nástavba sila v Olomouci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé horní stavby nástavby sila v Olomouci. Obsahem práce je technická zpráva objektu, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních tras z výroben k místu stavby, technologický předpis pro montované a monolitické železobetonové konstrukce, návrh vhodné strojní sestavy, časový plán, položkový rozpočet, kontrolní a zkušební plán a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
The subject of my bachelor thesis is construction technological solution of the rough upper construction realization of the extension of former tower silo in Olomouc. The work includes technical report object, facilities of construction zone, solving traffic routes from the production to the place of construction, technological specification for prefabricated and monolithic reinforced concrete constructions, the most appropriate machine assembly, the most appropriate machines assembly, schedule of work, itemized budget, control and test plan and safety and Health protection during work.
Description
Citation
RÁB, J. Realizace stavebně technologické etapy - Nástavba sila v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO