Stavebně technologická etapa založení haly s administrativním zázemím

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je řešení technologických postupů při zakládání skladovací haly s administrativním zázemím ve Vracově. Práce se bude zabývat technologickými předpisy vrtaných pilot a základových konstrukcí. K předpisům jsou vypracovány kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy, rozpočet a časový plán. Tato práce dále obsahuje koordinační situaci stavby, zásady organizace výstavby a návrh zařízení staveniště. Řešena je i bezpečnost a ochrana zdraví při práci s výčtem rizik a způsobu jejich eliminace.
The subject of this bachelor's thesis is a solution of technological processes for foundation of a warehouse with administration foundation in Vracov. The thesis deals with technological regulations of drilled piles and foundation constructions. Furthermore, the thesis covers topics of inspection-check plan, mechanical assembly, budget and schedule. The thesis also includes a coordinational site-layout of the construction, principles of organization of the construction and building site equipment. Occupational safety, health risks and their elimination have also been solved in this thesis.
Description
Citation
OTRUSINA, O. Stavebně technologická etapa založení haly s administrativním zázemím [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO