Příprava realizace hrubé vrchní stavby ocelové haly v Uničově

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby ocelové haly v rámci rozšíření areálu firmy Melites s.r.o. a navrhnout optimální pracovní postup pro nejefektivnější výstavbu s ohledem na provedení spodní stavby. V rámci pracovního postupu se budu zaměřovat na různé varianty řešení zdvihacího zařízení. Dále budu řešit otázku protipožární ochrany ocelových konstrukcí s aplikací na tento objekt. Součástí práce je také položkový rozpočet, kontrola jakosti prováděných prací a časový harmonogram, ve kterém se zaobírám kromě jiného i opláštěním ocelové haly.
The main purpose of the bachelor thesis is to describe technological state of rough upper construction of the steel production hall which is part of the location of the company Melites s.r.o, I will design optimal working procedure for the most effective construction regarding the foundations of the construction. I will focus on different variants of the lifting equipment. Furthermore, I will concentrate on fire prevention systems for steel constructions while applying the knowledge on this particular object. In addition, the thesis includes budget, monitoring and test plan and schedule of work in which I will mention also building envelope of the steel hall.
Description
Citation
VONDŘEJC, A. Příprava realizace hrubé vrchní stavby ocelové haly v Uničově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO