Zastřešení sportovní haly v Blansku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je návrh nosné konstrukce sportovní haly. Hala má obdélníkový půdorysný tvar. Rozpětí je navrženo 32m, délka haly činí 52m. Střešní plocha je zakřivená ve tvaru kružnice, osová výška střechy je 12m. Konstrukce je navržena variantně ze dřeva a oceli v alternativním konstrukčním uspořádání. Statické řešení bylo provedeno pomocí softwaru RFEM.
The topic of my bachelor’s thesis is a design of a construction of a sports hall. The hall’s floor plan has a rectangle shape. The width is designed to be 32 metres and its length is 52 metres. The roof construction is curved in a shape of a circle and its axial height is 12 metres. The construction is designed to be made from wood and steel with alternative arrangement. The static solution was implemented using the RFEM software.
Description
Citation
TUNKOVÁ, E. Zastřešení sportovní haly v Blansku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO