Studium využití přírodních surovin pro stavební materiály

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V práci je pojednána problematika využitelnosti přírodních surovin pro použití ve stavebních materiálech, které při zabudování do stavby projevují své příznivé fyzikální vlastnosti, zejména nižší materiálovou náročnost při výrobě oproti jiným stavebním materiálům používaných ve stavebnictví, nezanedbatelnou okolností je i jejich rychlá výstavba a rychlá obnovitelnost. Pomocí numerické simulace, použité v této bakalářské práci, posuzují teplotní komfort v letním a zimním období. Na základě poznatků ze simulačních výpočtů je možné pokračovat v návrhu reálného uspořádání stavebních konstrukcí a návrhu způsobu zabudování těchto materiálů do konstrukcí.
In this work is processed usefulness of natural materials for use as building material, which when incorporated to make the building expresses its favorable physical properties, particularly lower material consumption at production compared to other building materials used in construction, significant circumstance is their quick construction fast recoverability, calculations made in this thesis assess thermal comfort in summer, winter. Based on simulated calculation can go into the design of the real installation resolving to do the construction.
Description
Citation
MAČAK, D. Studium využití přírodních surovin pro stavební materiály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO