Rodinný dům s prodejnou textilu a galanterie v Praze - Libuši

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce je projekt vícepodlažního rodiného domu s prodejnou textilu v Praze - Libuši. Dům je určen pro dvě rodiny. prodejna textiluje umístěna v 1NP a je funkčně zcela nezávislá na provozu rodinného domu. Vstup prodejny je situován do hlavní ulice. Vstup do obytné části je z ulice vedlejší.Pobytové místnosti jsou orientovány na jihozápad. Objekt má stěny z keramických tvárnic Porotherm, strop a schodiště jsou železobetonová monolitická. Projek byl zpracován ve výukové verzi programu Autocad, sdutie byly zpracovány v programu Archicad. Při zpracování byl kladen důraz na architektonické a dispoziční řešení, statické požadaky a bezpečnost při užívání.
The bachelor thesis is a project of a multi-storey detached house with shop of cloth and haberdashery in Prague. The house is designed for two families. The shop is located in the 1st floor and is functionally completely independent of the operation of the residential part. The entrance of the shop is located on the main street. The entrance to the residential part is on side street. The rooms are oriented to the southwest. The building has walls made of ceramic blocks Porotherm, the ceiling and the stairs are monolithic reinforced concrete. The project was worked out in a training version of Autocad, the editions were processed in the Archicad program. During processing the emphasis was on architectural and layout solutions, static requirements and safety in use.
Description
Citation
DVOŘÁKOVÁ, H. Rodinný dům s prodejnou textilu a galanterie v Praze - Libuši [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO