Administrativní budova ERA v Pardubicích – hrubá vrchní stavba

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je zpracovat stavebně technologický projekt hrubé vrchní stavby nové administrativní budovy ERA v Pardubicích. Jedná se o čtyřpodlažní budovu se střešní nástavbou. Nosný systém tvoří monolitický železobetonový skelet včetně schodiště, který bude hlavním předmětem při zpracovávání bakalářské práce.
The aim of the bachelor thesis is to work on the construction-technological project of the rough top construction of the new administrative building ERA in Pardubice. It is a four-storey building with a roof superstructure. The support system consists of a monolithic reinforced concrete skeleton, including the staircase, which will be the main object of the bachelor thesis.
Description
Citation
GABRIEL, J. Administrativní budova ERA v Pardubicích – hrubá vrchní stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO