Analýza územního plánu města Náchod - nové trendy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této bakalářské práce je nastínit historický vývoj města Náchod. Dále seznámení s novými trendy územního plánování a jejich vlivem na město. Rozbor současného územního plánu města Náchod a provedení SWOT analýzy. Představení pojmu Smart City a v rámci možností aplikace na územní plán města Náchod.
The aim of this bachelor thesis is to plot a historical development of the town Náchod. Further familiarization with new trends of spatial planning and their impact on the town. Analysis of the current spatial plan of Nachod and performing of SWOT analysis. Introducing the term Smart City and to the extent possible application on the spatial plan of the town Náchod.
Description
Citation
ČERNÝ, P. Analýza územního plánu města Náchod - nové trendy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO