Dynamická viskozita asfaltových pojiv

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv. Bude zde popsán princip, postup měření a porovnání výsledků laboratorních zkoušek stanovení dynamické viskozity, penetrace jehlou a bod měknutí metodou kroužek kulička. Zkoušky budou provedeny na vzorcích asfaltů s různým stupněm modifikace.
The bachelor thesis describes a laboratory characteristics of bituminous binders. The principle, procedure of meansurment and comparison of test results of dynamic viscosity, needle penetration and softening point by ring and ball method will be described. The tests will be performed on samples of the bituminous binders with different degree of modification.
Description
Citation
BROĎÁK, M. Dynamická viskozita asfaltových pojiv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO