Rodinný dům se vzdělávacím centrem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem mojí bakalářské práce je vypracování architektonické studie a projektové dokumentace pro provedení stavby samostatně stojícího rodinného domu se vzdělávacím centrem. Novostavba se nachází v obci Mysločovice. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt v systému Ytong s plochou střechou. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Vzdělávací centrum má učebnu pro deset osob. Před objektem je k dispozici šest parkovacích míst.
The subject of my bachelor thesis is the elaboration of an architectural study and project documentation for the construction of a detached house with an educational centre. The new building is located in the village Mysločovice. It is a two storey building without basement. Object is in the Ytong system and has a flat roof. Detached house is designed for a four-member family. The educational centre has a classroom for ten people. There are six parking spaces in front of the building.
Description
Citation
GÁBOVÁ, H. Rodinný dům se vzdělávacím centrem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO