Obytný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce je dvoupodlažní nepodsklepený rodinný domek s garáží pro jedno stání a s částečně podsklepeným sklípkem vhodný pro 4 členou rodinu. Stavba je navržená jako dřevostavba ze systému TWO by FOUR z řeziva KVH hranolů. Objekt je zastřešen pultovou střechou, garáž taktéž pultovou střechou napojenou na dům. Dispoziční řešení přízemí je myšleno jako srdce domu, a to propojený obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, se vstupem na terasu umístěnou na mikropilotách nad tzv. crawl space a dále s krbem v zrcadle točivého schodiště. Klidová zona je situovaná v druhém patře. Práce obsahuje dokumentační a výkresovou část zpracovanou jako dokumentace pro provádění stavby.
This bachelory thesis is a familly house with two floors, a garage for one space and with partially basement cellar suitable for a four piece family. The building is designed as timberframe construction of the system TWO by FOUR from the lumber KVH prisms. The object is covered by a shed roof, the garage also shed roof connected to the house. The layout of the ground floor is intended as the heart of the house, and a living room with kitchen and dining room, with access to the terrace located on the micropiled over the so-called crawl space and the fireplace in the mirror of the staircase. The resting zone is located in the second floor. The work includes documentation and drawing part prepared as documentation for the implementation of the construction.
Description
Citation
BARTOŠOVÁ, A. Obytný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO