The FBC ash as a hydraulic ingredient of hydraulic lime

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-01-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
This work is focused on the possibilities of utilization of ashes from fluidized bed combustion, i.e. FBC ashes, for the manufacturing of hydraulic lime. Alternative hydraulic binders are becoming very popular in the present due to requirements on reducing CO2 emissions. FBC ash is an easily available, though not easily usable raw material. Because it has several hydraulic characteristics, it can create a hydraulic binder together with lime. Mixtures of hydrated lime and FBC ash from filters and from a bed were prepared in this work. The main criterion was the hydraulic modulus. The physico-mechanical properties were observed and were compared with the reference sample, which was hydraulic lime from industrial production. The prepared hydraulic limes achieved similar parameters as commercially manufactured hydraulic limes or lower strength class cements.
Tato práce je zaměřena na možnosti využití popela ze spalování ve fluidním loži, tj FBC popel, pro výrobu Hydraulické vápno. Alternativní hydraulická pojiva se stávají velmi populární v současnosti kvůli požadavkům na snížení emisí CO2. FBC ash je snadno dostupné, i když ne snadno využitelných surovin. Protože má několik hydraulické vlastnosti, může vytvořit hydraulické pojivo s vápnem. V této práci byly připraveny směsi hořčíku a FBC popela z filtrů a z lůžka. Hlavním kritériem byl hydraulický modul. Fyzikálně mechanické vlastnosti byly pozorovány a byly porovnány s referenční vzorek, což byl Hydraulické vápno z průmyslové výroby. Připravené hydraulická vápna dosáhnout podobné parametry jako komerčně vyráběných hydraulická vápna nebo nižší cementy pevnostní třídy.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2017, vol. 2017, issue 172, p. 264-269.
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058/172
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO