Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je analýza finanční situace společnosti SATT a. s. v letech 2006 – 2010 a následné vypracování návrhů na její zlepšení. V první části jsou popsány teoretická východiska práce, obsahující použité metody finanční analýzy. Praktická část obsahuje celkové zhodnocení finanční situace společnosti SATT a. s., na kterou navazují jednotlivé návrhy na zlepšení situace společnosti.
The aim of bachelor's thesis: “Evaluation of the Financial Situation of the Company and Proposals for its Improvement“ is analyze the financial situation of SATT a. s. from 2006 to 2010 and elaboration of proposals for its improvement. The first part describes the theoretical data bachelor's degree, including the methods of financial analysis. The practical part contains full evaluation of the financial situation of the company SATT a. s., on the basis of the conducted financial analysis are presented proposals to improvements of the financial situation company.
Description
Citation
POSPÍCHALOVÁ, H. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Hořický (místopředseda) Ing. Libor Benátský (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Mgr. Petr Václavek (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO