Rozšíření 3D tiskárny o speciální tiskovou hlavu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Témou tejto práce je rozšírenie 3D manipulátora, ktorý slúži na 3D tlač. Jeho vylepšenie sa týka novej tlačiacej hlavy, ktorá bude schopná dosiahnuť rôzne farebné odtiene pri mixovaní až troch materiálov. Zariadenie je ďalej rozšírené o frézovanie ako dokončovací proces, ktorý má za úlohu zvýšiť kvalitu povrchu vytlačeného objektu.
This thesis deals with improvement of 3D-manipulator which is currently used for 3D printing. The improvement involves adding a new printer head which will be able to acquire various colors by mixing up to three materials. Furthermore, device is extended with milling as a finishing process responsible for better surface quality of printed object.
Description
Citation
HELIENEK, M. Rozšíření 3D tiskárny o speciální tiskovou hlavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výrobní systémy
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (člen) Ing. Ladislav Kárník, CSc. (člen) Ing. Vladimír Dokoupil, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc. (člen) apl. Prof. Dr.-Ing. Andreas Hirsch (člen) Dr.-Ing. Holger Schlegel (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
DP obsahuje zásadní konstrukční nedostatky, výkresová dokumentace obsahuje zásadní chyby, student nedokázal zodpovědět na otázky komise.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO