Návrh editoru typových štítků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou typových štítků, používaných pro značení výrobků v sériové výrobě. V rešeršní části práce je uvedena problematika používaných médií typových štítků a jejich tisku. Je analyzována problematika obsahu a návrhu štítků. Výsledkem práce je grafický editor pro návrh štítků a jejich převod do jazyku ZPL II. Tento jazyk používají zejména tiskárny firmy Zebra Technologies, které jsou velmi rozšířené.
The diploma thesis deals with the problematics of type labels, used for marking of products in series production. The research part of the thesis deals with the issues of the used label media and label printing. The issue of content and design of labels is analyzed. The result of thesis is a graphic editor for designing labels and their translation into ZPL II. This language is mainly used by Zebra Technologies printers, which are very common used in industry.
Description
Citation
SVOBODA, F. Návrh editoru typových štítků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda) RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-15
Defence
Student při prezentaci prokazoval připravenost a odborné znalosti informatiky. Zodpověděl výborně otázku oponenta. Prof. Janáčová vznesla dotaz na propojení s DB. Student odpověděl pohotově s ohledem na průmyslovou praxi tisku štítků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO