Mikrokontrolérem řízená navíječka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem, naprogramováním a konstrukcí navíječky cívek pro školní dílnu. První část obsahuje průzkum trhu navíječek, popis jejich výhod a principu. Krom nástinu ideální konstrukce se tato část věnuje popisu použitých součástek a periferií, zejména těch nejdůležitějších, tedy krokových motorů. Poté je věnován prostor funkčnímu vzorku, změnám, které bylo potřeba provést v jeho softwaru a hardwaru a taktéž konstrukci jednotlivých částí navíječky. Na konci je popsána její obsluha.
This work is about designing a small coil winding machine for the school workshop. The first part consists of market research, a comparison of winders, and an explanation as to how they work. It is followed by short chapter about the inspiration for the design and construction. It also includes the parts that were used as well as peripheries. These include the most important component; stepper motors. In the next part, the prototype and subsequent revisions are described, as well as the most important parts of the code and construction of the coil winder itself and it's parts. In the end, there is chapter about it's operation.
Description
Citation
IHNÁT, K. Mikrokontrolérem řízená navíječka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Štumpf, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Miloš, Ph.D. (člen) Ing. Peter Kubinec, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Páta Petr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následuje čtení posudku vedoucího práce a čtení oponentního posudku. Následně student odpovídá na dotazy členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO